Hướng dẫn sử dụng phối cảnh 360 sàn nhựa hèm khóa NC Floor

  • Sử dụng chuột để xoay phối cảnh
  • Chọn mã màu tại i con bên dưới góc trái màn hình
  • Tắt âm thanh ấn vào biết tương nốt nhác góc trên cùng bên phải.